مشخصات فردی
نام

محمدرضا

نام خانوادگی

سلیمی

شهر محل سکونت

استان خراسان جنوبی- شهرستان بشرویه

مقطع تحصیلی

لیسانس

نحوه آشنایی با سایت

معرفی دوستان