بایگانی برچسب: ترس

ترس واکنش نسبت به موقعیت های خطرناک در زندگی و اجتماع است