آیا ما شهروند هستیم؟ (۸)

آیا ما شهروند هستیم؟ (۸)

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها کاربران عزیز سایت نوجوان ها، سلام از این به بعد با سلسله مطالبی در خصوص حقوق شهروندی در کنار شما هستیم. برای اصلاح جامعه نیاز است تا ما حقوق، تکالیف و مفهوم شهروند و شهروندی را بشناسیم. با ما همراه باشید. ۱۰- شهروند کسی است که...

بیشتر بخوانید

آیا ما شهروند هستیم؟ (۷)

آیا ما شهروند هستیم؟ (۷)

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها کاربران عزیز سایت نوجوان ها، سلام از این به بعد با سلسله مطالبی در خصوص حقوق شهروندی در کنار شما هستیم. برای اصلاح جامعه نیاز است تا ما حقوق، تکالیف و مفهوم شهروند و شهروندی را بشناسیم. با ما همراه باشید. ۹- شهروند رویدادها را همان...

بیشتر بخوانید

آیا ما شهروند هستیم؟ (۶)

آیا ما شهروند هستیم؟ (۶)

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها کاربران عزیز سایت نوجوان ها، سلام از این به بعد با سلسله مطالبی در خصوص حقوق شهروندی در کنار شما هستیم. برای اصلاح جامعه نیاز است تا ما حقوق، تکالیف و مفهوم شهروند و شهروندی را بشناسیم. با ما همراه باشید. ۸- بردباری و شکیبایی از...

بیشتر بخوانید

آیا ما شهروند هستیم؟ (۵)

آیا ما شهروند هستیم؟ (۵)

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها کاربران عزیز سایت نوجوان ها، سلام از این به بعد با سلسله مطالبی در خصوص حقوق شهروندی در کنار شما هستیم. برای اصلاح جامعه نیاز است تا ما حقوق، تکالیف و مفهوم شهروند و شهروندی را بشناسیم. با ما همراه باشید. ۵- شهروند هویتی منعطف و...

بیشتر بخوانید

آیا ما شهروند هستیم؟ (۴)

آیا ما شهروند هستیم؟ (۴)

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها کاربران عزیز سایت نوجوان ها، سلام از این به بعد با سلسله مطالبی در خصوص حقوق شهروندی در کنار شما هستیم. برای اصلاح جامعه نیاز است تا ما حقوق، تکالیف و مفهوم شهروند و شهروندی را بشناسیم. با ما همراه باشید. ۳- شهروند کسی است که...

بیشتر بخوانید

آیا ما شهروند هستیم؟ (۳)

آیا ما شهروند هستیم؟ (۳)

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها کاربران عزیز سایت نوجوان ها، سلام از این به بعد با سلسله مطالبی در خصوص حقوق شهروندی در کنار شما هستیم. برای اصلاح جامعه نیاز است تا ما حقوق، تکالیف و مفهوم شهروند و شهروندی را بشناسیم. با ما همراه باشید. مبنا و پایه حقوق شهروندی چیست؟ ...

بیشتر بخوانید

آیا ما شهروند هستیم؟ (۲)

آیا ما شهروند هستیم؟ (۲)

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها کاربران عزیز سایت نوجوان ها، سلام از این به بعد با سلسله مطالبی در خصوص حقوق شهروندی در کنار شما هستیم. برای اصلاح جامعه نیاز است تا ما حقوق و تکالیف و مفهوم شهروند و شهروندی را بشناسیم. با ما همراه باشید. حقوق سیاسی پس از...

بیشتر بخوانید

آیا ما شهروند هستیم؟ (۱)

آیا ما شهروند هستیم؟ (۱)

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها کاربران عزیز سایت نوجوان ها، سلام از این به بعد با سلسله مطالبی در خصوص حقوق شهروندی در کنار شما هستیم. برای اصلاح جامعه نیاز است تا ما حقوق و تکالیف و مفهوم شهروند و شهروندی را بشناسیم. با ما همراه باشید. "شهروندی" لفظ...

بیشتر بخوانید

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید