داستانی از حکایات مولوی؛ مرد لاف‌زن

در روزگار قدیم هر کس ثروت و مال و منال بیشتری داشت و به قولی جیبش پر از پول بود غذاهای رنگارنگ و چرب و شیرین تری می خورد. در واقع هر که پولدار تر، غذایش کامل تر.

بیشتر بخوانید

داستانی از حکایات سعدی؛ عدالت پادشاه

داستانی از حکایات سعدی؛ عدالت پادشاه

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها سوسن قریشی در زمان های قدیم امیری در یکی از شهر های خراسان بزرگ خوابی دید و به دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد. وقتی همه حاضر شدند، این گونه تعریف کرد: سلطان محمود غزنوی را دیدم به طوری که تمام بدنش پوسیده شده بود...

بیشتر بخوانید

داستانی از حکایات مولوی؛ عیادت از مریض

داستانی از حکایات مولوی؛ عیادت از مریض

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها سوسن قریشی مردی که گوش هایش سنگین بود و حرف ها را واضح نمی شنید به تازگی به محله ای نقل مکان کرد. بعد از چند روز که دیگر جاگیر شده بود از همسایه های خود شنید که همسایه دیوار به دیوارش چند هفته...

بیشتر بخوانید

داستانی از حکایات مولوی؛ حضرت موسی (ع) و دانه های گندم

داستانی از حکایات مولوی؛ حضرت موسی (ع) و دانه های گندم

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها سوسن قریشی: روزی پیامبر خدا حضرت موسی (ع) در فکر فرو رفته بودند و درباره عاقبت و سرانجام و سرنوشت موجودات زنده فکر می کردند. سوالی در ذهنشان شکل گرفت و دلیل آن را از پروردگار خواستند تا برایشان روشن کند. حضرت سر را...

بیشتر بخوانید

داستانی از حکایات مولوی؛ درخت عمر

داستانی از حکایات مولوی؛ درخت عمر

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها سوسن قریشی: خبر آمد در کشور هند درختی وجود دارد شگفت انگیز که از این درخت میوه هایی طلایی به بار می آید و اگر کسی بتواند به یکی از آن میوه ها دست یابد و آن را بخورد به عمر جاویدان می رسد...

بیشتر بخوانید

داستانی از حکایات مولوی؛ موسی (ع) و شبان

داستانی از حکایات مولوی؛ موسی (ع) و شبان

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها سوسن قریشی: حضرت موسی (ع) روزی در حال عبور از دشتی بودند. در آن دشت چوپانی به همراه رمه و گله ای بزرگ حضور داشت و مرد چوپان در زمانی که گوسفندان و بزها مشغول چریدن و بازی بودند، زیر سایه درختی نشسته بود...

بیشتر بخوانید

حکایاتی از سفرنامه مظفرالدین شاه قاجار به فرنگ (۷)

حکایاتی از سفرنامه مظفرالدین شاه قاجار به فرنگ (7)

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها زن ریش دار سه شنبه سوم ربیع الثانی ما هم راه می رفتیم و با فخرالملک و سیف السلطان صحبت می کردیم. مهندس الممالک هم روزنامه اروپ (اروپا ) می خواند. ما هم گردش و صحبت می کردیم که جناب اشرف اتابک اعظم آمد....

بیشتر بخوانید

داستانی از حکایات مولوی؛ صدای آب

داستانی از حکایات مولوی؛ صدای آب

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها سوسن قریشی: کاروانی در بیابان بین دو شهر آباد مشغول حرکت بود. یکی از مسافران که از همه سرعت کمتری داشت، از کاروان عقب افتاد، همراهان خود را گم کرد و در آن دشت بی آب و علف تنها شد. چند ساعتی در بیابان به...

بیشتر بخوانید

داستانی از حکایات مولوی، خر برفت

داستانی از حکایات مولوی، خر برفت

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها سوسن قریشی: مردی تنها تصمیم به سفر گرفت، او که از دار دنیا فقط یک خر داشت و بس، در بقچه اش تکه ای نان برای توشه راهش گذاشت و آن را گره زد و در خورجین خرش نهاد، کوزه ای را هم آب...

بیشتر بخوانید

داستانی از حکایات مولوی، اشک رایگان

داستانی از حکایات مولوی، اشک رایگان

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها سوسن قریشی: در روزگاران قدیم در شهری دور از اینجا مردی با سگش زندگی می کرد. روزی با حیوان از گذری رد می شد، حیوان که دیگر به آخر خط زندگی اش رسیده بود گوشه ای افتاد و نفس های آخر را می کشید....

بیشتر بخوانید

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید