بایگانی برچسب: ربات

ربات ،  دستگاهی است که به صورت خودکار عمل می‌کندو جایگزین تلاش انسانی می‌شود