بایگانی برچسب: زیبایی

زیبایی ، تعریفی فلسفی از دیدنی های با ارزش جهان است