بایگانی برچسب: سایت

سایت یا تارنما یا وبگاه مجموعه ای از صفحات وب است که روی اینترنت قرار دارد