سازندگان سریال “کیمیا” به پاریس می‌روند+

سازندگان سریال “کیمیا” به پاریس می‌روند