مراسم شب یلدا در افغانستان چگونه برگزار می شود؟+

مراسم شب یلدا در افغانستان چگونه برگزار می شود؟