بایگانی برچسب: محیط زیست

محیط زیست ، محل زندگی همه موجودات زنده بر روی گستره کره زمین است