نگاهی به زندگی روح الله خالقی، آهنگساز سرود (ای ایران)