ایل گلی تبریز

باغ ارم شیراز

برد فرانسه/1_2

برد انگلیس/1_0

جواب عدد 40 است اینگونه که 1+4=5 است برای سطر های بعد مجموع دو عدد با حاصل سطر قبل جمع میشود پس 8+11=19 حال باید 19 را با حاصل سطر قبل یعنی 21 جمع کنیم پس حاصل 19+21=40

با دنده سنگین حرکت کنید

باخت ایران/1_0

جواب: 8 توپ داریم 2 تا رو کنار می گذاریم و 6 تای باقی مانده رو در دو گروه سه تایی مقایسه می کنیم. دو حال ممکنه الف : دو تا دسته سه تایی با هم برابرند. در این حالت توپ سبکتر در همون دو تایی است که کنار گذاشتیم. در اینصورت با مقایسه این دو تا می تونیم بفهمیم کدامیک سبکتر است. ب: یک از دو دسته سبکتر است. در اینصورت در این دسته یک توپ را کنار می گذاریم و دو توپ باقی مانده را مقایسه می کنیم اگر یکشان سبکتر بود که جواب معماست و اگر مساوی بودند اون توپی که کنار گذاشتیم سبکترین است 

عکس روز
امیر جعفری زاد بحری

امیر جعفری زاد بحری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....