برد پرسپولیس/۳-۰

هرچی سنگه واسه پای لنگه.

اتاق شماره ۲،چون شیر مدت ها پیش از گرسنگی مرده است.

مثل وقتیه ک انگشت کوچیکه پات میخوره به گوشه مبل یا چهارچوب در

چالش کیبورد گوشی

چالش کیبورد گوشی

برد پرسپولیس/۲-۱

محرم ۹۷-عزاداری روستای رضی آباد دامغان

السلام علی الحسین(ع)

کنگر خورده،لنگر انداخته

باخت پرسپولیس/۲-۱

باخت پرسپولیس/ ۲-۱

برد پرسپولیس/ ۲-۱

زیرگذر یا رو گذر

خسرو شکیبایی

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....