اتاقی ک شیر در اون هستش چون شیر مرده دیگه و خطری نداره

اتاقی ک شیر داخلشه وارد میشیم چون شیر دیگه مرده و هیچ خطری نداره.

چون این شیر دیگه مرده و هیچ خطری نداره.

عدد اول ضرب در عدد دوم به علاوه عدد اول 8×11+8=96

3 به 2برد ایران

هر عدد از جمع دو عدد بالا بدست میاد 30 18 48 66

اینم از سفره افطاری ساده ما?التماس دعا?

اینم از سفره افطاری ساده ما?

روزمون مباررک??

اختلاف دو عدد رو در جمعشون ضرب میکنیم هشت _ هفت ضربه در هفت +هشت =15

هتل ترانسین وانیا

هتل ترانسیل وانیا

برد رئال مادرید/2_1

عبور کامیون ممنون

پنج به توان سه +5 جواب میشه 130

سیزده ب در

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....