خیلی دور خیلی نزدیک

مثل وقتیه که میای بیرونو میبینی ماشینتو دزدیدن

بردالدحیل/۱-۰

برد سپاهان/۲-۱

از همه چیز مهمتر توی ازدواج علاقه دو طرفس. دو طرف باید عاشق هم باشن و بهم وفادار بمونن

امام حسین (ع): هرکه خدا را آنگونه که سزاوار اوست بندگی کند،خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.

مسجد نصیرالملک شیراز

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....