برد پرسپولیس/ 2-0

ضرب مثل ( لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است ) از این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهیم بگوییم قدر نعمتی که در حال حاضر داریم باید بدانیم !

در شماره 2 چون شیری که یکسال غذا نخورده مره و خطری نداره

در شماره 2 چون شیری که ی سال غذا نخوره میمیره و خطری نداره

مثل وقتی که نصف شب گوشی از دستت میفته رو صورتت

برد پرسپولیس/1-0

محسن ابراهیم زاده - بیقرارم

برد پرسپولیس/1-0

برد پرسپولیس / 1-0

شام غریبان .. محرم 97

تابلوی زیرگذر یا رو گذر

مرحوم خسرو شکیبایی

مسجد نصیرالملک یکی از زیباترین مساجدشیراز

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

باغ ایرانی در شیراز

باغ ایرانی در ارم شیراز

بردفرانسه/1-0

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....