برد الهلال3-1

برد پرسپولیس/ 3-1

آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟لاکپشت

آلمان.انگلیس.ایران.نیجریه

فیلم سینمایی کلاشینکف

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

ساز مخالف زدن

5 - 0 به نفع پرسپولیس

1 - 2 برد ایران

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....