اغ نظر، باغ موزه، باغ شاهزاده، عمارت کلاه فرنگی، آرامگاه وکیل، عمارت چهارفصل یا باغ حکومتی نام یکی از ابنیه تاریخی دوره زندیه در شیراز است.

باخت پیروزی/1-0

قرآن خواندن

لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است

آمریکا باید چشمان خود را باز کند و ببنید دیگر کشور حکم کننده جهان نیست.

برد پیروزی/1-0

فیلم اخراجی ها

در شماره 2 فکر کنم شیرها مرد باشند

مثل وقتی که فلفل خوردی نمی دونستی اینقدر تنده

برد پیروزی/2-0

غمگینم مثل سربازی که مرخصی داشت اما جایی برای رفتن نداشت

سلام شب به خیر من اگر جادوگر بودم بهترین آرزوهای همه مردم را حتی برای یک روز برآورده می کردم

جاده از چپ باریک می شود

برد پرسپولیس/2-1

سلام بر قیام مظلومانه سالار کربلاو بانوی رسول خون

برد پرسپولیس/4-0

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....