مرگ تدریجی

اش رشته نذری

غمگینم مثل ابری که با تمام وجود میگرید

عشقه که دلیل اشکاته

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....