چطور مقاله بنویسیم؟

برد پیروزی/2-0

محبوبترین بندگان در پیشگاه خدا پرهیزکاران گمنامند.

«لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است»

آمریکا کشور زور گو و مستبد جهان است.

برد پیروزی/2-1

نترسید این فقط یک هشت پاست

پا تو کفش من نکن قصه زندگی من مثل این فیلمه

سلام نذری ها نوش جان و نذری دهنده ها هم خدا قبول کنه مال ما حلوا بود

سلام دری که شیری گرسنه به مدت یک سال در آن است زیرا شیر دیگر زنده نیست شماره2

مثل وقتیکه چای رو می خوری می بینی درجه حرارت خیلی بالاست

برد پیروزی/1-0

غمگینم مثل اون دلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او می خندیدند

من اگر جادوگر بودم تمام سنگ های دنیا را تبدیل به طلا می کردم.

من اگر جادوگر بودم تمام سنگ های دنیا را تبدیل به طلا می کردم .

این هدیه امام رضا به من است.خیلی این عطر را دوست دارم

جاده از چپ باریک می شود

برد پرسپولیس/2-0

برد پرسپولیس/2-1

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....