شکل واضح سوال امشب میشه عکس بالایی که همون شیب سربالایی ۱۲٪ هست .....