❣ تا به‌حال به آپارتمان دقت کردی؟ سقفِ زندگیه یکی، کف زندگی دیگریست! دنیا به طور شگفت آوری شبیه یک آپارتمان است ؛ سقف آرزوهای یکی، کف آرزوهای دیگریست... چارلی چاپلین میگه: آدم خوبـــــــی باش ولی وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن...! همیشه آنچه که درباره " من " میدانی باور کن نه آنچه که پشت سر "من" شنیده ای " من " همانم که دیده‌ای نه آن‌که شنیده ای...! 🍁 @Lifestyle_chnl✍

یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فردی در خانه است

لنگ کفش کهنه در بیابان نعمت است

ملّت ما یک جهت و یک هدف / با جان به پا ایستاده بهر شرف

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....