امام علی علیه السلام:همانا بدبخت کسی است که عقل و تجربه را به کار نگیرد.

فیلم خداحافظ رفیق

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....