می رسد ک روزی در میان تاریکی های جهان به دنبال گرمای خورشید می گردیم اما فارغ از اینکه خورشید دنیای ما جای دیگر طلوع کرده..

عاقبت یک روز... میگریزم از فسون دیده ی تردید.. می تراوم همچو عطری از گل رنگین رویاها.. می خزمدر موج گیسوی نسیم شب... می روم تا ساحل خورشید... در جهانی خفته در ارامشی جاوید..

مثل بادبادک باش با اینکه می دونه زندگی به نخ بنده.... بازم تو آسمون میرقصه و میخنده ؛ همیشه بخندو نگران نباش و بدون ک نخ زندگیت دست خداست.

همیشه به سمتی حرکت کن ک دلت راهنما می زنه چون اون جایی ک مطعلق به خداست..

عکس روز
ارسالی از آقای محمود چوپانی (مسابقه عکاسی جلوه های محرم)

ارسالی از آقای محمود چوپانی (مسابقه عکاسی جلوه های محرم)

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....