مساحت ذوزنقه را چطور حساب کنیم؟

برد پرسپولیس/1-0

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

سرداران بزرگ ما مقابل آمریکا ایستاده اند.

باخت پیروزی/2-0

فیلم فوتبالیست ها

درب شماره 2 شیرها بعد از یک سال مرده اند

برد پرسپولیس/3-1

برد پیروزی/2-1

سحر زکریا

عشق است حسین سلام بر سالار کربلا که برای احیای اسلام عزیزانش را پیشکش کرد و مظلومانه شهید شد.

برد السد/2-1

باخت تراکتور/1-0

ائل گلی- تبریز

زیر گذر یا رو گذر

خسرو شکیبایی

امام حسن عسگری می فرماید:«هر که دوست خود را آشکارا نصیحت کند او را شرمنده کرده است.»

امام حسن عسگری می فرماید:«هر که دوست خود را آشکارا نصیحت کند او را شرمنده کرده است.»

هر که بامش بیشتر برفش بیشتر

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....