نوشتی کتابو

برد پرسپولیس ایران / 4-1

برد پرسپولیس ایران /4-1

حدیث قالَ(صلی الله علیه وآله): شَرُّالنّاسِ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیاهُ، وَ شَرٌّ مِنْ ذلِکَ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیا غَیْرِهِ.([7]) فرمود: بدترین افراد کسی است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن کسی خواهد بود که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد.

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

چالش نقاشی

باحال ماحال

گزینه ۲ چون شیر یکساله چیزی نخورده ومرده

مثل وقتیه که تو کلاس خوابت ببره وبعد دبیر بیدارت بکنه و...

بردپرسپولیس /2-1

راه از چپ باریک می شود

راه از چپ باریک می شود

بردپرسپولیس /2-1

بردپرسپولیس 2-1

حرم حضرت معصومه فم

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....