السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

سلام ازدواج سنت پیامبر است و بهترین منبای آن دین داری است .

امام حسن علیه سلام می فرماید:«هیچ قومی با همدیگر مشورت نکنند، مگر آن که به رشد و کمالشان هدایت شوند.»

هر که بامش بیشتر برفش بیشتر

سلام بر امام رضا اماما هرگز روزی که اولین بار به دیدارت نایل شدم را فراموش نمی کنم . گرچه همیشه برای من اولین بار است.هر بار با توسل و شفاعت و حاجتی می آیم و همیشه در کنارت توفیق حاصل می شود .

فیلم نهنگ عنبر

برد کرواسی/3-1

تقاطع راه آهن بدون راه بند

برد کرواسی/2-1

برد بلژیک/1_0

برد ایران/2_1

باخت ایران/2-1

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....