برد پیروزی/2-1

کفش کهنه در بیابان نعمت است

فیلم نقش و نقاشی

درب شماره 2 شیرها دیگر مرده اند

مثل وقتیکه رفتی ماساژ صورت

برد پرسپولیس/2-0

من اگر جادو گرم بودم جادویی می کردم که به بهترین درجه علمی و مالی برسم.

آهنگ زندگی از محمد علیزاده

جاده از چپ باریک می شود

برد پیروزی/3-0

برد استقلال/1-0

برد پیروزی/2-0

سحر زکریا

سلام محرم ماه غم و ماتم اهل بیت است.

برد پرسپولیس/2-0

برد استقلال/2-1

برد سپاهان/3-0

عمارت ائل گلی در تبریز

زیر گذر یا رو گذر

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....