یَوْمَ تُبْلَی السَّرَائِرُ

برد پیروزی/2-1

برد ایران/2-1

بله هنگام ریختم آب بر روی دست چپ وقتی آب دست بر تری شیر آب غلبه دارد باید شیر را بست

منظورم اینکه ظرف آبی به اندازه وضو در نظر گرفت تا از آن برای وضو استفاده کرددو در غیر این صورت می توان از آرنج هم برای بستن شیر استفاده کرد وپالبته بعضی شیرها حسگر دارند و نیاز به بستن با دست نیست

سلام می توان از ظرفی برای آب وضو استفاده کرد تا هم به اندازه باشد و هم اینهکه تری مخلوط نشود

بهترین کار خیر،اصلاح بین مردم است.

«لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است»

دولت آمریکا باید بدانید هیچ کشوری را نمی تواند اشغال کند و به آنها زور بگوید.

باخت پیروزی/1-0

فیلم ز ندگی من مثل آتش بس می مونه

من خودشو خوردم چون دیر دیدم زرشک پلو با مرغ بود خدا قبول کنه خیلی هم خوشمزه

سلام درب شماره 2 شیری که یک سال گرسنه است در این مدت حتما مرده است

مثل وقتی که توپ بلند میگه:سلام

برد پیروزی/1-0

غمگینم مثل اونی که به عکس من زل زده و میگه کاشکی تو مال من بودی

من اگر جادوگر بودم تمام اطلاعات درسها را تبدیل به داوریی تبدیل می کردم که دیگر نیازی نباشد که تمام سال درس بخوانیم .

آهنگ دلقک محمد اصفهانی

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....