تو بدم بمیر و بدم

تو بدم بمیر و بدم

باغ ارم شیراز

تقاطع راه اهن بدون راه بند

2_1 باخت پرتغال

2_1 باخت پرتغال

۳_۱ باخت ایران

۳-۱ به نفع ایران

عکس پروفایل بروز شد

عکسی از مراسم

پس از سخرنانی امام خمینی در فردای ان روز ایشان را دستگیر کردند و به زندان منتقل کردند و مردم قم شورش کردند شاه انها را به رگبار بست و تعداد زیادی را کشت همچنین مردم تهران هم به بیرون امدند و شاه خود را در تنگنا میدیید افراد زیادی را کشت

۱-۳ به نفع رئال دوستان خواهشا شرکت کنید دور هم خوشیم

2+9*9 9*2*2 4-9*منفی 3 9*2+منفی 1 جواب 17 به دلیل فیلترینگ عکس رو نمی تونم بزارم

پل طبیعت در تهران

وزش باد شدید از راست

برد رئال ۱-۰

تبریک به خانوم رزگل

جواب :world scissors

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....