جهان کودکی به سرعت می گذشت، دیگر بی‌خیال و سبکبار دنبال ملخ و پروانه در شبدر‌ها نمی‌تاختم

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

آمریکا شیطان بزرگ است.

طغیان دریا

طغیان دریا

فیلم قصه ی من و بابام

شله زرد سهم من

در شماره2 شیرها مرده اند

مثل وقتیکه خیلی درگیری با خودت یک ضربه نیاز داری !

برد پیروزی/2-1

غمگینم مثل روزهایی که مانند شب سیاهند.

من اگر جادو گر بودم ترامپ را مسلمان می کردم.

آهنگ قوس قمر بهنام بانی

سلام امیدوارم از برندگان باشم

سلام شب بخیر جواب جاده از چپ باریک می شود.

برد پیروزی/3-2

ویژه سال نو
دعای تحویل سال نو
عکس روز
شکوفه های بهاری / فهیمه مهدی خانی

شکوفه های بهاری / فهیمه مهدی خانی

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....