جهان کودکی به سرعت می گذشت، دیگر بی‌خیال و سبکبار دنبال ملخ و پروانه در شبدر‌ها نمی‌تاختم

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

آمریکا شیطان بزرگ است.

طغیان دریا

طغیان دریا

فیلم قصه ی من و بابام

شله زرد سهم من

در شماره2 شیرها مرده اند

مثل وقتیکه خیلی درگیری با خودت یک ضربه نیاز داری !

برد پیروزی/2-1

غمگینم مثل روزهایی که مانند شب سیاهند.

من اگر جادو گر بودم ترامپ را مسلمان می کردم.

آهنگ قوس قمر بهنام بانی

سلام امیدوارم از برندگان باشم

سلام شب بخیر جواب جاده از چپ باریک می شود.

برد پیروزی/3-2

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....