سلام فیلم نهنگ عنبر

سلام دختر یعنی تمام عشق هستی دختر یعنی شادی خانه دختر یعنی جان پدر و یاور مادر و همدم برادر دختر یعنی تمام آنچه در دنیا در خانواده من خالی است . می گویند خداوند لبخند زد و دختر آفریده شد دختر یعنی برکت و محبت خانه .حلقه زنجیر خانواده که وجودش صفا بخش خانه است صدای شادی و خنده دختر یعنی دلگرمی و امیدی که هر روز با صدای او در قلب پدر و مادر و برادر جوانه می زند دختران عزیز روزتان مبارک.

برد فرانسه/2-1

تقاطع راه آهن بدون راه بند

بردبلژیک/0-1

برد ایران/2_0

باخت ایران/3-2

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....