برد پرسپولیس/۲-۱

عقاب هایی همچون سربازان مدافع وطن بال هایشان را برای محافظت،روی مردم اهواز در برابر تروریست ها باز کردند.

سحر زکریا

برد سپاهان\2_1

برد سپاهان\2_1

برد پرتغال/۲_۰

شیب سر بالایی ۱۲ درصد

مساوی/۱_۱

ﺍﻟﻒ : ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﭖ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﻭ ﺗﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﻢ . ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻴﻢ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﮐﺪﺍﻣﻴﮏ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺏ : ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻳﮏ ﺗﻮﭖ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻮﭖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺍﮔﺮ ﻳﮑﺸﺎﻥ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻌﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻭﻥ ﺗﻮﭘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﻢ ﺳﺒﮑﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ

۳۰ ۴۸ ۱۸ ۶۶ جمع دو مربع بالا عدد مربع سوم میشود

جهت وزش باد از راست

روز جوان مبارک

برد بایرن مونیخ/۲-۱

هتل ترانسلوانیا

برد رئال / ۳_۱

فیلم چ ساخته ابراهیم حاتمی کیا

دستگاه فشار خون

عکس روز
   با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

فرستنده :nahal65

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....