, ,
,

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

هرچند که نتیجه به حیوانات و رعایت حقوق آن ها که بخش مهمی از خلقت خداوندی هستند بسیار با ارزش است اما باید توجه داشته باشیم که گروه بزرگی از این موجودات بسیار خطرناک نیز هستند و بی توجهی به خطر آن ها می توانند جان انسان ها را تباه کند این مجموعه عکس لحظاتی قبل از وقوع فاجعه را نشان می دهد.

%d9%82%d8%a8%d9%84-11

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-2

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-5

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-6

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-1

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-4

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-12

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-13

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-14

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-15

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-7

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-8

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-9

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-10

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-11

%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-3

برچسب ها:
بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید