ما تو خانوادمون کلی مشکل داریم. همه در خونه ما پا تلویزیون،‌ تبلت و گوشی هستن. چیکار کنم؟؟؟؟

t ما تو خانوادمون کلی مشکل داریم. همه در خونه ما پا تلویزیون،‌ تبلت و گوشی هستن. چیکار کنم؟؟؟؟

پرسش

ما تو خانوادمون کلی مشکل داریم. پدر و مادرم 20 سال پیش با هم دوست بودن و بعد از ازدواج کلی با هم اختلاف دارن. بارها اقدام به طلاق کردند. هیچ کس در خانه ی ما رابطه خوبی با دیگری ندارد. بارها تلاش کردم همه را به بهانه عصرانه ناهار و… دور هم جمع کنم اما نتیجه جز دعوا و داد و فریاد نبوده. بابام هم راننده تریلی شده و بیش تر اوقات در جاده هاست یا بهتر بگم از خونه فراری شده. خواهرم یکبار از خونه فرار کرد و خوشبختانه پیدا شد. همه در خونه ی ما پا تلویزیون،‌ تبلت، لبتاب و گوشی هستن. چی کار کنم؟؟؟؟

پاسخ

دوست خوبم

هر خانواده ای دارای ساختار و بر این اساس، شرایط خاص خودش است. متاسفم که در خانواده شما چنین شرایطی حاکم است که ناخوشایندها بیش تر هستند. اما باید بدانی که برخی والدین نه تنها به دلیل اینکه به درستی با یکدیگر آشنا نشده باشند بلکه بنا بر دلایل گوناگون نمی توانند رابطه خوبی با یکدیگر داشته باشند. در این وضعیت بهترین حالت این است که فرزندان بتوانند در مسیر زندگی خود و آینده ای که در پیش دارند انرژی و نیروی خود را برای تعیین هدف های ارزشمند زندگی خود صرف کنند و با داشتن برنامه تلاش کنند تا به مقاصد خوبی برسند و اشتباهات بزرگترها را تکرار نکنند. فرزندان باید بدانند که در ایجاد چنین شرایطی نقش مهمی ندارند و به همین دلیل هم انتظار نمی رود که آن ها برای کاهش و تقلیل وخامت اوضاع بتوانند نقش موثر و مستقیمی داشته باشند.

بنابراین بدون اینکه خود را سرزنش کنی و با الگو گرفتن از کسانی که وضعیت بدی را در خانواده خود پشت سر گذاشته اند و هم اکنون فرد قابل احترام و موفقی در جامعه هستند، به خدا توکل کن، برای زندگیت هدف داشته باش و برای رسیدن به آن هدف ها برنامه ریزی کن. تلاش کن تا تو برای خانواده ات به سرمشقی تبدیل شوی که در هر شرایطی بلند می شود و به افق های زیبا و ارزشمند در زندگی نگاه می کند و سعی می کند تا بهتر از امروز خود باشد.

 

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
جوان و نوجوان از نگاه معصومین (ع)

 

t ما تو خانوادمون کلی مشکل داریم. همه در خونه ما پا تلویزیون،‌ تبلت و گوشی هستن. چیکار کنم؟؟؟؟
امتیاز به این نوشته