اهم کاشف مقاومت الکتریکی را بیشتر بشناسیم

t اهم کاشف مقاومت الکتریکی را بیشتر بشناسیم
t اهم کاشف مقاومت الکتریکی را بیشتر بشناسیم

جرج سیمون اهم در سال 1787 در آلمان متولد شد. پدرش قفل ساز و مادرش، فاریا، دختر یک خیاط بود. با اینکه پدر و مادر جرج تحصیلات خود را به پایان نرسانده بودند. اما پدر جرج تحت تعلیمات و مطالعات شخصی خود بود تا جایی که قادر بود پسر خود را به عالیترین نحو با تعلیمات خود آموزش دهد.

در 1805، اهم وارد دانشگاه Er Langen شد و درجه دکتری را دریافت کرد. او کتابهایی در زمینه هندسه نوشته و در همان زمان به تعلیم ریاضیات در چندین مدرسه مشغول بود. بعد از آنکه او به کشف الکترومغناطیس که در سال 1820 اتفاق افتاد علاقه‎ مند شد، در لابراتوار فیزیک مدرسه‎ ای شروع به کار و آزمایش کرد. در دو مقاله مهم در سال 1826 اهم، تصویری ریاضی از هدایت گرما در مدارهای مدلسازی شده فوریه ارائه داد.

مشاوره سئو حرفه ای با زهرا رئیسی🔥 (کلیک کنید)😍

این مقاله ‎ها، استنباط اهم از نتایج پدیده ‎ها و آزمایشات تجربی را افزایش داد و بخصوص در مقاله دوم، او قادر بود قوانینی که برای شرح و توضیح نتایج کارهای انجام شده دیگران بر روی “پیل” بود را مطرح کند.

اجزای ابتدایی یک سلول الکتروشیمیایی:

1) الکترودها (X و Y) که هر دو از مواد برنده الکتریکی ساخته شده بودند: فلز، کربن، ترکیبات …

2) الکترودهای مرجع (A و B و C) که در برخورد با جسم تحلیل رونده، فاسد می‎شوند.

3) خود سلول یا محفظه‎ای که از مواد بدون حرکت و بی‎اثر تشکیل شده باشد: “شیشه، …

4) الکترولیته‎ای که حاوی یون می‎ باشد.

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
پاپ کرن ساز با قوطی نوشابه

با استفاده و کمک از آزمایشات فراوانی که جرج سیمون اهم انجام داده بود، توانست روابطی اساسی بین ولتاژ، جریان و مقاومت بدست آورد. چیزی که امروز به عنوان قانون اهم شناخته می‎شود. او کتابی را در مورد نظریه الکتریسته اش در سال 1827 منتشر کرد .

معادله I=V/R به عنوان “قانون اهم شناخته می شود. با این شرح که مقدار ثابتی ازجریان که ازسیمی عبور بکند . دقیقاً متناسب است با ولتاژ دو سر آن سیم ، تقسیم بر مقاومت آن .

 اهم کاشف مقاومت الکتریکی را بیشتر بشناسیم

اهم (R) ، واحد مقاومت الکتریکی ، مساوی است با جریان (I) یک آمپری که در یک رسانا برقرارشود به ازاء یک ولت اختلاف پتانسیل (V) الکتریکی که بر دو سر سیم اعمال می شود . این روابط بنیادی آغازی است با شروع تحلیل مدارات الکتریکی .

فیلم تعریف کامل مثلث قانون اهم

t اهم کاشف مقاومت الکتریکی را بیشتر بشناسیم
امتیاز به این نوشته