کمال گرایی یعنی چی؟

t کمال گرایی یعنی چی؟

پرسش

کمال گرایی یعنی چی؟ یعنی این که انسان ازخودش راضی نباشه؟ اگه این طوره من احساس می کنم اینجوریم. چی کار کنم؟

پاسخ

دوست خوبم

از پرسشت روشن است که دوست داری پله های ترقی را طی کنی و خودت را به اوج موفقیت برسانی. نکته مهم در این احساس توجه به توانایی و نادیده گرفتن رقابت با دیگران است. به این معنی که بادی تلاش کنی نگاهی به واقعیت هم داشته باشی و ببینی انتظاری که از خودت داری با آنچه که در حال حاضر موجود است تا چه اندازه امکان پذیر است. آیا رسیدن به آن مرحله یا موقعیت که تو آن را در راستای کمال می دانی آسیبی به همراه ندارد؟ روشن است که اگر انجام کاری موجب آسیب شود موجب تحقق کمال نخواهد شد.

 بنابراین در قدم اول به این سوال پاسخ بده و در ادامه یادت باشد که برای این که انسان کاملی باشیم که در معنای درست آن یعنی به خدا بیش تر نزدیک شده ایم، رقابت وجود ندارد. باید ببینی خودت در چه سطحی هستی و تلاش کنی بیش تر از آن تلاش و مراقبه داشته باشی تا با انجام کارهای درست و رفتارهای شایسته از سطحی که هستی بالاتر بروی.

هم چنین نباید فراموش کرد که رسیدن به کمال و یا کمال ­گرایی کار فکر به تنهایی نیست. یعنی اگر می گویی که ذهنت مشغول شده و از این همه فکر خسته می­ شوی این نشانه جالبی برای یک انسان در مسیر کمال نیست. تو باید بیش تر از آن که فکر می­ کنی و خودت را با موضوعات گوناگون درگیر می­ کنی، دست به اقدام بزنی. برای مثال در یک جدول ویژگی ­های خوبی که داری و کارهایی که در دین ما هم به آن تاکید شده است و تو انجام می ­دهی را بنویسی و در ستون دیگر کارهایی که در دین ما پسندیده نیست اما خدای نکرده تو از آن ها پرهیز نمی کنی هم یادداشت کنی. حالا برای تقویت خوبی ­هایی که داری باید برنامه­ ریزی کنی. مثلا بگویی که از این به بعد حواسم هست که چگونه این کارهای خوب را انجام می­ دهم و به همین دلیل همان موقع در دلم آن را تایید می ­کنم. در برابر آن، باید برای کارهای ستون دوم هم برنامه ­ریزی کنی تا بتوانی آن ­ها را ترک و یا کمرنگ­ تر کنی. برای این منظور یکی از آن ­ها را انتخاب کن و تلاش کن برای مدتی تنها توجه و نگاهت بر این  رفتار باشد تا در زمانی که قصد انجامش را داری یادآوری کنی و پیش از انجام مقابلش بایستی.

به این ترتیب تو انرژی و فکرت را برای رسیدن به کمال به درستی استفاده کرده­ ای. هم­چنین خوب است از افراد آگاه و مطمئن نیز در این مسیر کمک بگیری.

t کمال گرایی یعنی چی؟
امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
من به دبیر ادبیاتم علاقه دارم و...