برای انتخاب دوست باید به چه ملاک هایی توجه کرد؟ (۱)

t برای انتخاب دوست باید به چه ملاک هایی توجه کرد؟ (1)

پرسش

من دختری 12 ساله هستم و می خواهم با یکی از بچه های مدرسه مان دوستی کنم. او را در موقعیت های فراوانی آزموده ام و رفتار و خصوصیات بدی از او ندیده ام  ولی نمی دانم که انتخاب درستی داشتم یا نه؟ لطفا مرا راهنمایی کنید.

پاسخ

دوست خوبم

برای داشتن دوست خوب ملاک های بسیاری وجود داردکه بر خی از آن ها مهم و قابل توجه تر از بقیه هستند. برای مثال دوست خوب کسی است که حرف و سخن تو را درک کند، برای تو احترام قائل باشد، دوست داشته باشد تا تو پیشرفت کنی و بخواهد که در این راه به تو کمک کند، خودش را جدای از دوستش نداند و منفعت خود را بر منفعت تو ترجیح ندهد و از همه مهم تر این که مانند آیینه باشد و خوبی و بدی واقعی دوست را به او نشان دهد تا به این ترتیب با هم نشین شدن با او تغییرات رفتاری و اخلاقی خوبی در هر دو شکل بگیرد.

حالا لازم است به ملاک هایی که تاکنون هم مدرسه ایت را با آن سنجیده ای فکر کنی. آیا این ملاک ها برای نشان دادن دوستی مناسب، کافی هستند؟ اگر نه به تغییر و اصلاح ملاک هایت فکر کن.

در مجموع از این که برای  انتخاب دوست وقت می گذاری به تو آفرین می گویم چون انتخاب یک دوست خوب آن قدر مهم است که می تواند در ادامه به اتفاقات خوبی هم ناشی از این دوستی منجر شود. اما یادت باشد دوستی یک رابطه دوطرفه است و تو هم باید به همان نسبت از شرایط و ویژگی های دوستی مناسب برخوردار باشی تا این ارتباط شکل بگیرد و نتایج خوبی را بیافریند.

t برای انتخاب دوست باید به چه ملاک هایی توجه کرد؟ (1)
امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
صداقت احساسی و نقش آن در زندگی