خودتان را بیازمایید

t خودتان را بیازمایید

Class-Participation-آموزشی اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

 دوستان عزیز سلام. اگر تا به حال کلاس آموزشی ما را دنبال کرده باشید متوجه شده اید که تقریبا درس گرامر انگلیسی رو به اتمام است.این جلسه به جای آموزش زمانی دیگر در زبان انگلیسی تمرینی را برای شما آماده کرده ایم. متن زیر 2 داستان است که در آن ها از دو زمان ماضی نقلی و گذشته ساده استفاده شده است. بیایید با هم این داستان ها را بخوانیم و فعل های داخل پرانتز را با توجه به زمان مناسب تغییر دهیم. ضمن اینکه این داستان سرگرم کننده است به شما این فرصت را می دهد تا خود را محک بزنید.

 

جواب صحیح افعال در آخر متن قرار داده شده است. به شما نوجوانان عزیز پیشنهاد می کنیم کاغذ و قلمی آماده کنید و خودتان افعال را تغییر دهید و در آخر جوابتان را با جواب های صحیح مقایسه کنید. می توانید تعداد جواب های صحیح را برای ما ارسال کنید.

منتظر نظرات و تعداد پاسخ های صحیح شما هستیم.

 

 

Jim’s Car Accident

آموزشی

Jim   (have) three accidents this year.  The most recent accident (happen) yesterday.  A woman  (crash) into his car in the parking lot of the grocery store.  The woman  (get) out of her car and  (yell) at Jim.  She  (be) very angry.  She said, “I’m an excellent driver.  I   (never have) an accident before.   This is your fault.”

When Jim  (get) home, his wife  (be) upset.  She said, “It  (cost) us $800 to repair the car after your last accident.  I’m really worried that you (become) a bad driver.”

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
آغازی برای صحبت کردن به زبان دوم

Jim insisted, “It  (not be) my fault.  The other driver  (drive) through a stop sign and then she  (hit) me.  I  (be) very careful since the last accident.  This  (be) the worst day!  I’m going to bed!”

 

Gavin’s Sick Days
آموزشی

Gavin  (call) in sick to work on Monday.  His boss was frustrated and said, “You  (call) in sick four times this month.”

Gavin replied, “I’m sorry.  I  (catch) a cold from my son.  He  (start) daycare last month and he  (be) sick since then.  I am a good employee and last year I  (not take) one sick day.”

Gavin’s boss said, “It’s true.  You  (be) a good employee.  You (always do) your work on time and you  (bring) the company a lot of business since you  (start) working for us.”

Gavin said,  “Last week I  (show) Tina all the projects I have been working on.  She  (say) she can help me.  She  (work) on many similar projects since she  (be) hired.”

Gavin boss replied, “Okay.  Get lots of rest and we’ll see you tomorrow.”

جواب های صحیـــح:

Has had-happened-crashed-got-yelled-was-have never had-got-was-cost-have become-wasn’t-drove-hit-have been-has been

———————

Called-have called-caught-started-has been-didn’t take-have been-have always done-have brought-started-showed-said-has worked-was

 

t خودتان را بیازمایید
امتیاز به این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *