دنیای دوستان و مکالمه های دوستانه

t دنیای دوستان و مکالمه های دوستانه

 اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

مکالمه دوستانه

امروز می خواهیم در مورد پیشنهاد دادن و کمک کردن به دوستان صحبت کنیم.

 

Ask for a suggestion 

پرسیدن برای یک پیشنهاد

?What shall we do this weekend

 آخر این هفته چه کار کنیم؟  

 ?Where shall we go this weekend

آخر این هفته کجا بریم؟     

مکالمه دوستانه 2

 Make a suggestion

پیشنهاد دادن    

?Shall we go to the beach  

 میشه بریم کنار دریا؟   

.May be we could go out for a meal

  بریم بیرون غذا بخوریم.     

 ?What about going to an exhibition

چطوره بریم نمایشگاه؟    

  مکالمه دوستانه 3

.Let`s go out for a pizza

بریم بیرون پیتزا بخوریم.     

 .Say yes

قبول کردن پیشنهاد 

Yes. That`s a good/great idea

بله. فکر خوبیه  

Yeah. Let`s do that

آره. بیا همین کارو انجام بدیم.

Ok , fine

 بسیار خوب، خوبه  

  مکالمه دوستانه 1

Say no 

رد کردن پیشنهاد      

.I`m not sure about that

مطمئن نیستم در موردش   

.Well, I`d prefer to stay at home  

خب من ترجیح میدم خونه بمونم.

.Hmmm … or perhaps we could go to the mountains

 اممم… یا شاید بهتر باشه بریم کوه.

تبصره: در فرهنگ انگلستان “نه” گفتن مودبانه نیست. بهتر است بگویید مطمئن نیستید یا پیشنهاد دیگری بدهید:

.I’m not sure 

مطمئن نیستم.                                 

.Shall we go out?  Well, I`d prefer to stay in

میشه بریم بیرون؟ خب، من ترجیح میدم همین جا بمونم.      

 

t دنیای دوستان و مکالمه های دوستانه
امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
می توانم با اتوبوس، شهر را بگردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *