زمان حال استمراری

t زمان حال استمراری

 آموزشی

امروز می خواهیم به دومین زمان در انکلیسی بپردازیم . مطمئنا شما عزیزان می دانید که زمان در گذشته ، حال و آینده خلاصه می شود. دومین زمان در حال ، حال استمراری نامیده می شود.

مشاوره سئو حرفه ای با زهرا رئیسی🔥 (کلیک کنید)😍

. نشانه این زمان است ing

آموزشی

     

 این زمان کاربردهای مختلف دارد. در زیر به برخی کاربردهای این زمان پرداختیم :

 present_progressive_en

 

1- عملکرد هایی که در همان زمان صحبت در حال انجام می شوند:

Peter is reading a book now.


2- برنامه ثابت شده در آینده نزدیک:

She is going to Basel on Saturday.


3- عمل های موقت:

His father is working in Rome this month.


4- عمل هایی که در حال انجام است ( زمان بیشتری برای انجامشان لازم است ولی مربوط به آینده هستند):

My friend is preparing for his exams.


5- رویدادها و اخبار روزانه

More and more people are using their computers to listen to music.


6- عمل هایی که تکرار می شوند  (with always, constantly, forever)-  وباعث تحریک احساس صحبت کننده یا شنونده می شوند.

 Andrew is always coming late.


کلمات کلیدی :

وقتی این کلمات را در جمله ای دیدید ، بدانید از حال استمراری استفاده شده است.

now, at the moment, Look! Listen!


فرم زمان حال استمراری :

to be (am, are, is) + infinitive + -ing


مثال :

 جمله های مثبت :

 

am playing football.
I‘m playing football.

You are playing football.
You‘re playing football.

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
آموزش مکالمۀ انگلیسی (درس 43)

جملات منفی :

am not playing football.
I‘m not playing football.

You are not playing football.
You‘re not playing football.
You aren’t playing football.

سوال :

Am playing football?

Are you playing football?

 

                                                                                                                                               خدیجه رادفر

t زمان حال استمراری
امتیاز به این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *