معجزات قرآنی؛ تاریکی های سه گانه جنین در رحم مادر (۱۱)

سه مرحله تاریک نوزاد در رحم

یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث
شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی دیگر در تاریکی های سه گانه خلق کرد.
ذلکم الله ربکم له الملم
این است الله پروردگار شما فرمانروایی و حکومت مطلق از آن اوست
لا اله الا هم فانی تصرفون
خدایی جز او نیست پس چگونه و کجا از حق برگردانیده می شوید؟ سوره زمر- آیه 3
قرآن در این آیه اشاره به سه مرحله تاریکی نوزاد در رحم مادر دارد و بیان می کند که انسان در رحم با یک خلقت سه مرحله ای آفریده شده است.

رحم مادر
بیان عربی فی ظلمات ثلاث، که در زبان انگلیسی تحت عنوان “در سه پرده از تاریکی” ترجمه شده است، نشان دهنده سه مرحله تاریک از جنین در طول رشد آن است.

ترتیب این مراحل به شرح زیر است:

1تاریکی دیواره قدامی شکم
2تاریکی دیوار رحم
3تاریکی غشاء مرکب (ترکیبی از مشیمه و کوریون)
همانطور که مشاهده می شود،زیست شناسی مدرن نشان داده است که رشد جنینی نوزاد در سه مرحله تاریک مختلف که در آیه بیان شده صورت می گیرد.
تحولات در ناحیه جنین ثابت کرده است که این بخش ها از سه قطعه ساخته شده اند.
علاوه بر این در آیه نشان می دهد که انسان طی سه مرحله جداگانه که از یک دیگر متمایز می شوند،به وجود می آید.
در واقع زیست شناسی مدرن نشان داده است که رشد جنینی نوزاد در رحم مادر در سه مرحله مختلف صورت می گیرد.
این موضوع که در کتاب های رویان شناسی دانشکده پزشکی تمام دوره ها موجود است،جزء علوم مقدماتی است

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
لباس نمکین!

برای مثال،این حقیقت در منابع به نام رویان شناسی عمومی انسانی،توضیح داده شده است که یکی از کتاب های عمده ی مرجع در رویان شناسی است.

رحم مادرزندگی در رحم مادر دارای سه مرحله است:

مرحله اول- مرحله پیش جنینی:دو هفته و نیم اول
مرحله دوم-مرحله جنینی:تا پایان هفته ششم
مرحله سوم- مرحله نهایی جنین:از هفته هشتم به تولد

این مراحل شامل مراحل مختلف رشد نوزاد می باشد.
اطلاعاتی که در مورد رشد جنین در رحم است،تنها می تواند توسط مشاهدات انجام شده توسط تجهیزلت فناوری مدرن به دست آید.
با این حال ، طبق آنچه دیده شد ،توجه به این اطلاعات به طور معجزه آسا در آیات قرآن درست مثل بسیاری از حقایق علمی دیگر جلب شده است.
این ثابت می کند که قرآن کلام خداست چرا که اطلاعات بسیار دقیق و درستی از قرآن طی زمان نازل شد که بشر هیچ اطلاعات دقیقی در مورد موضوعات پزشکی نداشت

مطالب مرتبط:

معجزات قرآنی؛ مادگی و نرینگی در گیاهان (10)

کاربر عزیز

چنانچه این مطلب مورد توجه شما قرار گرفت، لطفا آن را لایک کنید.

امتیاز به این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.