من و حیوانات یه هویی!

t من و حیوانات یه هویی!

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

شاید فیلم دکتر ولیتل را که عاشق حیوانات بود دیده باشید اما حالا یکی پیدا شده که واقعا با حیوانات عکس های سلفی می گیرد این جوان که با همین عکس ها در فضای مجازی بسیار مشهور شده است به جای عکس گرفتن با ستاره های سینما و خوانندگان مشهور و…. به عکس گرفتن با حیوانات دلخوش کرده است. آلن دیکسون که اهل استرالیاست رام کننده و متخصص ارتباط با حیوانات است.

%d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-10 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-1 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-12 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-13 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-20 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-211 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-25 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-3 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-4 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-5 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-6 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-7 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-8 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-9 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-11 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-14 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-15 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-16 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-17 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-18 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-19 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-20 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-23 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-24 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-25 %d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%db%8c-26

t من و حیوانات یه هویی!
امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
سفری به دوران قاجار با تصاویر سه‌بعدی دیدنی و کمیاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *