میزهایی برای زندگی امروز!

t میزهایی برای زندگی امروز!

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

شاید تا مدت ها پیش میزها همه به یک شکل بودند و از صفحه ای صاف با چهار پایه تشکیل می شدند اما هنرمندان معاصر تحویلی در این وسیله خانه ایجاد کرده اند که بسیاری از آرزوهای  انسان ها را بتوانند در یک آپارتمان کوچک برآورده کنند از میزهای که رویه اشان با چمن پوشیده است تا میزهایی که محلی برای بازی حیوانات خانگی مانند گربه است و یا میزهایی که که به شما اجازه می دهد حس خاک های نرم کنار ساحل را در زیر پای خود حس کنید.

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-11

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-1

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-2

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-3

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-4

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-5

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-6

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-7

 

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-8

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-9

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-10

 

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-12

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-13

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-14

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-15

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-16

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-17

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-18

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-19

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-20

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-21%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-21

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-22

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-23

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-24

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-25

%d9%85%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-26

t میزهایی برای زندگی امروز!
امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
شطرنجی برای معماران شطرنج باز 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *