نگاهی به کتاب دینی ابتدایی در سال ۱۳۳۱

آن چنان که تاریخ چاپ کتاب های درسی در ایران نشان می دهد از ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۲ خورشیدی، وزارت معارف، چاپ کتاب های درسی را آزاد گذاشته بود و گروه های مختلف می توانستند برای مدارس کتاب چاپ کنند. این کار هم منافع و هم آسیب های گوناگونی داشت. از طرفی به خاطر نبودن نظارت بر این کتاب ها، اشکالات فراوانی در آن ها پیدا می شد و بازار سودجویان نیز در این میانه گرم شده بود. اما از طرفی دیگر کتاب هایی هم پیدا می شد که از سر دلسوزی و توجه به آموزش فرزندان ایران تالیف شده بود.

کتاب دینی ابتدایی سال ۱۳۳۱ از این دست است. این کتاب که به خط و تالیف میرزاطاهر خوشنویس است خود یکی از نمونه های زیبای خوشنویسی است. میرزاطاهر که اولین کتابت قرآن را در سن ۹ سالگی انجام داده بود این کتاب دینی را در ۶۷ سالگی تالیف کرده است و سه سال بعد در سن ۷۰ سالگی از شغل معلمی بازنشسته شده است. او در طول عمر ۹۰ ساله خود بیش از ۲۰۰ جلد کتاب مذهبی را تحریر کرد و به خاطر تحریر قرآن و متون مذهبی عنوان خوشنویس را به او داده اند.

محمدحسین بهجت تبریزی معروف به شهریار، شاعر نامی ایران، از دوستان میرزاطاهر بود و در دهه 1330 برای یادگیری خط شکسته به منزل ایشان می رفت. اثر معروف شهریار، «حیدربابا» در سال 1332 به خط میرزاطاهر منتشر شد.

کتاب دینى دبستان، اثر میرزاطاهر خوشنویس

کتاب دینی، چنان که در ابتدای آن قید شده است، با اجازه آیت الله بروجردی و آیت الله تبریزی کوه کمره ای تالیف شده است و دست خط این بزرگواران نیز در ابتدای آن آمده است. تصویرگری کتاب به همان شیوه قدیمی چاپ های سنگی انجام شده است و درس اول با آشنایی با اصول دین شروع شده است. این کتاب درسی علاوه بر متن از نظر خط زیبای استاد میرزاطاهر خوشنویس یکی از ممتازترین کتاب های درسی آن دوران است.

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
حکایتی از تاریخ بیهقی به نثر روان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.