ترتیب الکترون

t ترتیب الکترون

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

در فیزیک اتمی و شیمی کوانتوم، ترتیب الکترون توزیع الکترون های یک اتم یا مولکول مدار های اتمی یا مولکولی است. ترتیب الکترون را این گونه تعریف کرده اند که الکترون به صورت مستقل در یک مدار حرکت می کند. این حرکت در یک میدان متوسط توسط مدارهای دیگر ایجاد شده است. از نظر علم ریاضی، ترتیب ها با عملکرد حالت ترتیب توصیف می شوند.

طبق قوانین مکانیک کوانتوم، برای سیستم هایی با یک الکترون با هر ترتیب الکترون، انرژی همراه می شود و بر پایه این شرایط، الکترون می تواند از یک ترتیب به ترتیب دیگر با انتشار یا جذب مقداری انرژی به شکل فوتون (واحد شدت نوری که دارای تشعشع و تابش می باشد) حرکت کند.

الکترون (2)

دانش ترتیب الکترون اتم های مختلف در درک ساختار جدول تناوبی عناصر مفید است. همچنین برای توصیف اتصالات شیمیایی که اتم ها را متصل به هم نگه می دارد سودمند می باشد. در مواد حجیم، همین نظر به توضیح خصوصیات منحصر به فرد لیزر و نیمه رساناها کمک می کند.

کاربرد های ترتیب الکترون

پرکاربردترین روش ترتیب الکترون، استخراج خصوصیات شیمیایی در شیمی ارگانیک و غیر ارگانیک است. به طور موثر، ترتیب الکترون معادل جدید مفهوم والانس را دارد که تعداد و نوع اتصالات شیمیایی را توصیف می کند که از یک اتم انتظار می رود درست کند. این روش بیش تر در شیمی محاسبه ای استفاده می شود که تلاش می کند تخمین های محاسبه ای خصوصیات شیمیایی را ایجاد کند.

الکترون (1)

برای اتم ها یا مولکول های بیش تر از 1 الکترون، حرکت الکترون ها به هم مرتبط هستند و دیگر چنین تصویری دقیق نیست. تعداد بسیار زیاد ترتیب الکترون نیاز دارند تا به طور دقیق هر سیستم چند الکترونی را توصیف کنند و هر انرژی با یک ترتیب واحد می تواند همراه شود.

یک کاربرد بنیادین در ترتیب الکترون، در تفسیر طیف اتم است. در این مورد، لازم است ترتیب الکترون را با یک یا چند نماد اصطلاح کامل کرد. این نماد اصطلاح سطوح مختلف انرژی موجود برای یک اتم را توصیف می کند. نماد اصطلاح برای هر ترتیب الکترون محاسبه می شود، اگر چه تمام سطوح انرژی در عمل مشاهده نمی شوند. از طریق طیف اتم است که ترتیب الکترون با حالت صاف عناصر به طور تجربی تعیین می شوند.

نماد اصطلاح: در مکانیک کوانتوم، نماد اصطلاح راسل – ساندرز در توصیف مختصر اعداد مقدار گشتاور حرکت در یک اتم چند الکترونی است. هر سطح انرژی ترتیب الکترون توسط توسط نماد اصطلاح آن توصیف می شود.

t ترتیب الکترون
امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
جعبه پیش بینی هوا!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *