آرشیو برچسب های: اختلاف تصاویر

چالش: ۳ تفاوت در ۱۱ ثانیه بین دو تصویر پیدا کنید!

به چالش پیدا کرده 3 تفاوت در 11 ثانیه بین دو تصویر در سایت نوجوان[ادامه مطلب]

چالش: پیدا کردن ۹ تفاوت در ۴۹ ثانیه بین دو تصویر!

به چالش پیدا کردن پیدا کردن 9 تفاوت در 49 ثانیه در سایت نوجوان ها[ادامه مطلب]

چالش: آیا می توانید ۳ تفاوت در ۱۰ ثانیه تشخیص دهید!

به چالش پیدا کردن پیدا کردن 3 تفاوت در 10 ثانیه در سایت نوجوان ها[ادامه مطلب]

چالش: آیا می توانید ۷ تفاوت در ۱۱ ثانیه تشخیص دهید!

به چالش پیدا کردن پیدا کردن 3 تفاوت در 10 ثانیه در سایت نوجوان ها[ادامه مطلب]

چالش: ۳ تفاوت بین تصاویر ماشین را در ۶ ثانیه پیدا کنید!

به چالش پیدا کردن 3 تفاوت بین تصاویر ماشین در سایت نوجوان ها خوش آمدید![ادامه مطلب]

چالش: ۱۰ تفاوت در ۲۱ ثانیه بین دو تصویر پیدا کنید!

زمان آن رسیده است که مهارت های مشاهده ای خود را آزمایش کنید و 10[ادامه مطلب]

چالش: در عرض ۱۵ ثانیه ۳ تفاوت در تصویر سگ پیدا کنید!

به چالش هیجان انگیز پیدا کردن 3 تفاوت در تصویر سگ خوش آمدید! 3 تفاوت[ادامه مطلب]

چالش: پیدا کردن ۲ تفاوت در ۵ ثانیه!

به چالش هیجان انگیز پیدا کردن 2 تفاوت در 5 ثانیه بین دو تصویر خوش[ادامه مطلب]

چالش: پیدا کردن ۳ تفاوت در ۹ ثانیه!

به چالش هیجان انگیز پیدا کردن 3 تفاوت در 9 ثانیه بین دو تصویر خوش[ادامه مطلب]

چالش: ۳ تفاوت در ۷ ثانیه بین دو تصویر پیرمرد و سیگار برگ پیدا کنید!

به چالش هیجان انگیز تشخیص 3 تفاوت در 7 ثانیه بین دو تصویر پیرمرد و[ادامه مطلب]

چالش: بین دو تصویر ۱۰ تفاوت در ۵۷ ثانیه پیدا کنید!

به چالش هیجان انگیز تشخیص 10 تفاوت در 57 ثانیه بین دو تصویر خوش آمدید![ادامه مطلب]

چالش: بین دو تصویر ۳ تفاوت در ۱۵ ثانیه پیدا کنید!

به چالش هیجان انگیز تشخیص 3 تفاوت در 15 ثانیه بین دو تصویر خوش آمدید![ادامه مطلب]

چالش: آیا می توانید ۵ تفاوت بین دو تصویر تمساح را در ۱۳ ثانیه تشخیص دهید؟

به چالش هیجان انگیز تشخیص 5 تفاوت بین دو تصویر تمساح در 13 ثانیه خوش[ادامه مطلب]

چالش: آیا می‌توانید ۳ تفاوت در ۱۲ ثانیه بین دو تصویر پیدا کنید؟

به چالش هیجان انگیز تشخیص 3 تفاوت در 12 ثانیه بین دو تصویر خوش آمدید![ادامه مطلب]

چالش: آیا می‌توانید ۶ تفاوت در ۱۳ ثانیه بین دو تصویر پیدا کنید؟

به چالش هیجان انگیز تشخیص 6 تفاوت در 13 ثانیه بین دو تصویر خوش آمدید![ادامه مطلب]

چالش: آیا می‌توانید ۱۰ تفاوت در ۳۳ ثانیه بین دو تصویر پیدا کنید؟

به چالش هیجان انگیز تشخیص 10 تفاوت در 33 ثانیه بین دو تصویر خوش آمدید![ادامه مطلب]

چالش: ۳ تفاوت بین دو عکس اسب را در ۱۰ ثانیه تشخیص دهید!

با مشاهده 3 تفاوت بین دو عکس اسب در 10 ثانیه، این نقطه را به[ادامه مطلب]

چالش: آیا می توانید ۳ تفاوت در ۸ ثانیه بین دو تصویر پیدا کنید؟

فقط تیزترین چشم ها می توانند 3 تفاوت را در 8 ثانیه تشخیص دهند! خودتان[ادامه مطلب]

چالش: آیا می توانید ۱ تفاوت در ۳ ثانیه بین دو تصویر دختر پیدا کنید؟

فقط 2 نفر از هر 5 نفر می توانند در عرض 3 ثانیه یک تفاوت[ادامه مطلب]

چالش: آیا می توانید ۶ تفاوت در ۲۴ ثانیه بین دو تصویر گربه ها پیدا کنید؟

تنها کسانی که تیزبینی 20/20 را دارند می‌توانند 6 تفاوت در 24 ثانیه بین دو[ادامه مطلب]

چالش: آیا می توانید ۵ تفاوت در ۹ ثانیه بین دو تصویر پیدا کنید؟

از هر 5 نفر فقط 1 نفر با سطح هوش بالا می توانند 5 تفاوت[ادامه مطلب]

چالش: در عرض ۱۰ ثانیه تشخیص دهید که کدام گربه در تصویر متفاوت است؟

از هر 5 نفر فقط 1 نفر با سطح هوش بالا می توانند در عرض[ادامه مطلب]

چالش: ۳ تفاوت در ۱۱ ثانیه را در تصویر بیابید!

این چالش نوعی بازی پازلی است که در آن خواننده باید 3 تفاوت در 11[ادامه مطلب]

چالش: ۶ تفاوت در ۱۰ ثانیه را بین میوه ها بیابید!

این چالش نوعی بازی پازلی است که در آن خواننده باید 6 تفاوت در 10[ادامه مطلب]