می خواهم عذرخواهی کنم…

متاسفم

 نحوه عذر خواهی در زبان انگلیسی

نحوه صحیح عذر خواهی کردن بخش مهمی از آداب معاشرت است.

عذر خواهی

 

امروز می خواهیم یاد بگیریم چطور از کسی که ناراحتش کردیم دلجویی کنیم و بعد از عذر خواهی شخصی به وی جواب بدهیم.

چگونه از کسی عذر خواهی کنیم؟

.He pushed me but didn’t apologize

او هلم داد اما عذرخواهی نکرد.                      

.Really! That’s very rude

واقعا؟! چه بی ادب.                                                    

Saying sorry / apologizing

عذرخواهی کردن                                                

.Sorry, I don’t speak English very well

ببخشید، نمی توانم خوب انگلیسی صحبت کنم.

.I`m sorry, I’ve broken a cup

متاسفم، فنجان را شکستم.                               

.I’m very sorry, I’ve lost your pen

خیلی متاسفم, خودکارت را گم کردم.              

.I forgot to post your letter. I’m really sorry

فراموش کردم نامه ات را پست کنم. خیلی متاسفم.          

.Sorry I’m late. The traffic was terrible

ببخشید دیر کردم. ترافیک وحشتناکی بود. 

 !I`m sorry my girl

دخترم عذر میخوام!

عذر خواهی

 

وقتی کسی از ما عذرخواهی می کند چگونه جواب دهیم؟

( Responses)

( جواب عذرخواهی )                                                               

.That’s all right. I`ll speak slowly

مشکلی نیست. من آرام صحبت خواهم کرد. 

.That’s ok. Don’t worry

اشکالی ندارد. نگران نباش.                                      

.It doesn’t matter. I’ve got lots of pens

مهم نیست. کلی خودکار دارم.           

.Never mind. I can post it later

مشکلی نیست. می توانم بعدا پستش کنم.     

.Oh, don’t worry about it

نگرانش نباش.

.its OK dear

مشکلی نیست عزیزم.

.no problem

مشکلی نیست.                                          

نکته: عبارت “ I’m sorry” کاربردهای دیگری نیز دارد. مثلا اگر متوجه صحبت کسی نشدید و قصد داشتید آن شخص سخنش را تکرار کند می توانید از این عبارت بهره ببرید.

Sorry, could you repeat that, pleas?                                     Sure, no problem

ببخشید، میشه تکرار کنید لطفا؟                 حتما، مشکلی نیست.

.I’m sorry. What was your name again?                                 It`s Sarah

ببخشید. اسمتون چی بود؟                         سارا.

 

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
کاردستی گلدان قالپاقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.