انواع سوال پرسیدن در زبان انگلیسی

سوال ها در زبان انگلیسی

در این جلسه باز از سوال ها و انواعشان صحبت می کنیم. برخی سوال ها در زبان انگلیسی با لحن و تن صدا مشخص می شوند و حتی بعضی از آن ها بدون علامت سوال نوشته می شوند.

طراحی سایت فروشگاه حرفه ای با هوشمند گستران😍 (کلیک کنید)

سوال در مورد اشیا (درخواست و جواب درخواست)

 

Can you bring the dictionaries here, please

میشه لطفا فرهنگ لغات رو بیارید اینجا؟

Could you finish this exercise for homework, please

می شود لطفا این تمرین را تمام کنید؟

Yuri, could you possibly take these books to the staffroom

یوری، ممکن است این کتاب ها را به اتاق کارکنان ببری؟

Elena, can you change places with Gabi

النا، می توانی جای خودت را با گابی عوض کنی؟

Could you lend me a pen, Boris

بوریس، می شود خودکارت را به من قرض بدهی؟

John, could you possibly wait here a few minutes

جان، ممکن است چند دقیقه اینجا منتظر بمانی؟

سوال ها در زبان انگلیسی

Responses: جواب ها                

             

Sure – ok – yeah, sure – yeah, no problem – yes, of course

حتما  –  بسیار خب  –  بله، حتما  –  بله، مشکلی نیست  –   بله، البته.

No – I’m afraid I can`t

خیر، ببخشید اما نمی توانم.

سوال پرسیدن و دعوت کردن دوستتان

Would you like to… / do you want to

دوست داری…/ می خواهی…      

Go out for a meal/ a drink

برای غذا / نوشیدنی بیرون برویم؟                   

Come round for a coffee

یک قهوه بیرون بخوریم؟                                 

Come to a birthday party

به جشن تولد بیایی؟                                  

Saying yes: جواب مثبت                           

درخواست (3)

Yes, great!  –  Yes, I’d love to!   –   That sounds lovely/ fun/ good.     – That would be lovely/nice

بله، عالی است   –   بله، خیلی دوست دارم  –  عالی به نظر می رسد. خیلی خوب است   –   خیلی خوب می شود.

Saying no: جواب منفی                                  

I’m afraid I can’t.   –  I’m sorry, but I’m busy.   – I’d love to, but I’m going to the cinema

ببخشید، متاسفانه نمی توانم  –   متاسفم، سرم شلوغ است    –   خیلی دوست دارم اما دارم به سینما می روم.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
آموزش مکالمه انگلیسی (درس 4)

3 thoughts on “انواع سوال پرسیدن در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *