مهارت های زندگی

علی جان هنگامی که دیدی مردم به خلق متوسل می شوند و دست نیاز به سوی آنان دراز می کنند، تو نیز به آفریدگار خلق تکیه نما و دست نیاز به سوی آن بی نیاز دراز کن.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

علی جان هنگامی که دیدی مردم به افزایش عمل پرداخته اند، تو به خالص کردن عمل بپرداز

( و به کیفیت عمل توجه کن ) ؛

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

علی جان هنگامی که دیدی مردم به عیب های دیگران سرگرم هستند، تو به عیب های خودت مشغول باش( تا آن ها را اصلاح کنی )

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

علی جان هنگامی که دیدی مردم به کار دنیا سرگرم هستند، تو به کردار آخرت مشغول باش؛

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

علی جان هرگاه دیدی مردم به مستحبات و نیکی های غیرواجب اشتغال دارند تو به کامل کردن واجبات بپرداز؛

پیامبر اکرم (ص)

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

آنچه را که نمی توانید تغییر بدهید، همانگونه که هست بپذیرید.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

آرزوهای جدیدی را برای خود پرورش بدهید. مطمئن باشید که آنها رویاهایی بزرگ و جسورانه هستند و شما سزاواربهترین آنها هستید.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

درزندگی ثروت حقیقی مهربانی است و بینوائی حقیقی خودخواهی.

ونیه

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

هر انتخابی که می کنید به آن پایبند باشید.

باربارا دی آنجلیس

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

شور و هیجان داشته باش، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار.

والسا

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

انسان وقتی از غیر خدا چیزی می خواهد احساس مذلت و وقتی که از خدا می خواهد احساس عزت می کند.

شهید مطهری

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

تمام وعده و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی.

میکل آنژ

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه ی مخلوقات جایی و رزقی هست به جای آنکه جای کسی را بگیرید تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید.

چارلی چاپلین

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

هرکس باید کاری را انتخاب کند که در آن استعداد دارد، تا آن کارعلاقه ی او را به خود جذب کند.

مرتضی مطهری

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

یادگیری و نوآوری دست در دست یکدیگر حرکت می کنند. دشمن موفقیت این است که خیال کنیم آنچه دیروز میدانستیم برای فردا کفایت می کند.

ویلیام یولارد

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

خویم را در حد اعتدال نگه می دارم و چون خشم مرا فراگیرد با اراده برآن چیره می شوم تا مبادا ناروایی روی دهد.

داریوش بزرگ

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

هرگاه غضب، شما را از جاده اعتدال خارج ساخت، فورا به آئینه نگاه کنید. بی اختیار به خود می خندید.

روسو

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

در انجام هرکاری، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید، که این شیوه ی زندگی معجزه آفریناناست.

وین دایر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

برای آنچه که دارید شکرگزار باشید. تا چیزهای خوب بیشتری به سویتان جذب شوند.

روندا برن

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

روزانه یک کار نیک انجام دهید و پس از انجام دادن یک کار خوب لبخند بزنید و شاهد لبخند دیگران باشید.

دیل کارنگی

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید، درباره توانایی خود در اجرای آن دمی بیندیشید و سپس پاسخ گویید.

ارد بزرگ

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

 

هرگز سه منبع قدرتی را که همیشه در دسترس شماست، فراموش نکنید: عشق، دعا و بخشش.

اچ جکسون براون

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

همیشه الگوی خود را از میان افرادی برگزینید که در زندگی رستگار و سرافراز بوده اند و پای از راه عدالت و نیکیبیرون ننهادند.

کوروش کبیر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

بهتر آن است که ذهن را برای اندیشیدن مورد استفاده قرار دهیم نه برای انبار کردن اطلاعات.

آلبرت انیشتین

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

اگر بزرگی و عظمت آرزو می کنی، آن را فراموش کن و به دنبال حقیقت برو، آنگاه به هردو خواهی رسید؛ هم به حقیقت و هم عظمت .

سنگا

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

وقت شناسی به اندازه ی همه چیز اهمیت دارد. اینکه بدانید چگونه و چه وقت دست به کار شوید بسیار بسیار مهم است.

ماریکان منصور

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

عشق به کارهای بزرگ و دشوار داشته باشید و این عشق را در نهادتان پی ریزی کنید.

کوروش کبیر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

مردی که دارای عزمی نیرومند و اخلاقی متین است، هرگز فضیلت اخلاقی خود را فدای هوس های زندگی نمی کند.

کنفوسیوس

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

آنچه را که گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر.

زرتشت

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

مشورت هنری است که به کمک آن می توانید همه را به همکاری با خود وادارید.

رالف والدو امرسون

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

اشک های دیگران را مبدل به نگاه های پراز شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست.

بودا

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

اگر با مطلبی مخالف هستید، چنان به نرمی و مهربانی آن را رد کنید که گوینده ناراحت نشود.

جان کایزل

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند.  زرتشت

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

کسی می تواند از دانش برخوردار گردد که به دانش خود عمل کند و وقتی اندرز می دهد، خودش نیز آن را به کاربندد.

تولستوی

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

ده برابر زمانی که حرف می زنید، بخوانید و گوش دهید. به این ترتیب در مسیر آموختن و پیشرفت دائمی قرار میگیرید.

جرالد مک جینی

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

به جای توجه به رنج انجام کارها به گنج فرجام تلاش های تان تمرکز کنید.

مسعود لعلی

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

خیال هایت را کنار بگذار و نیتت را خالص کن، آن وقت حقیقت در قلبت می تابد.

ملاصدرا

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

وارد شدن در عمل، بدون برنامه ریزی، علت همه شکست هاست.

الکس مک کنزی

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

همیشه باید مراقب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مراقب افکار خود ، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و زمانی که درجامعه هستیم مراقب زبان خود .

مادام داستال

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و به فردا امیدوار باش.

انیشتین

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

اگر می خواهی شاد باشی خوب باش .

لئو تولستوی

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

سعی نکن بهتر یا بدتر از دیگران باشی بکوش نسبت به خودت بهترین باشی.

مارکوس گداویر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

هرگاه کسی به من اهانت می کند سعی می کنم روحم را آنقدر تعالی و اوج بخشم که توهین هرگز بدان نرسد.

رنه دکارت

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن و قبل از این که وارد عمل شوی، فکر کن.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

حق بگویید تا به حرف معروف شوید، حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

از عجله و شتاب در سخن و کار بپرهیز.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

از قرض کردن بپرهیز، قرض کردن زبونی و خواری است.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

به گوینده نگاه نکن، حرف را در نظر بگیر.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

هرگز یاور ستمکار نباش.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

اگر درباره کسی مشکوک هستید، به دوستانش نگاه کنید.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهدار، مبادا جز این دو، شخص سومی باشی.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

با نیکان بدی مکن، چه آنان را از نیکی باز می داری.

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد.

حضرت محمد (ص)

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

اگر یاد بگیرید که به مشکلات خود بخندید ، پس همیشه چیزی دارید که به آن بخندید.

« لین کارول »

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

دل همانند تن خسته می شود ، برای نشاط آن به سخنان تازه ی حکیمانه روی آورید .

« امام علی (ع) »

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

بدان که دیدار خدا ، مطلوب انسان است . رعایت آداب دیدار ، نشانه هایی دارد : بر جای باش ؛ بدین سو و آن سو منگر و با تمام وجود مهیا باش  که بوی خدا ، بسیار دل انگیز است .

                 ابن عربی

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

اگر دنبال دو خرگوش بدوید ، هیج کدام را نمی گیرید .

 

                                                  مارک تواین

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

باختن را به بردن با تقلب ترجیح دهید . در صورت باخت ، فقط لحظه ای غمگین خواهید بود ، اما اگر با تقلب ببرید همیشه احساس عذاب وجدان خواهید داشت .

 اورینا

                                                                   

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

بکوشید که در برخورد با هر کس ، او را به دیده ی یک معلم بنگرید و چیزی از او بیاموزید .

 

                                                     وین دایر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

خرد یعنی اینکه بدانید چه موقع حرفتان را بزنید و چه زمانی سکوت نمایید .

 

                                                 پرمودا بترا

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل خود ما برمی گردد .

 

                                                                              لودویک بتهوون

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

همیشه کار کنید و بکوشید تا جامۀ افتخار و عظمت بپوشید. همیشه در نظر داشته باشید که افتخارات تازه ای به دست آورید زیرا افتخارات گذشته همچون شمشیری است که زنگ زده و از رونق افتاده است.

شکسپیر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی خود لبخند زند.

شکسپیر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ نکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند.

شکسپیر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

مصائب خودتان را مانند لباس های خودتان با کمال بی اعتنایی تحمل کنید.
شکسپیر

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

سعی نکنید موجودی کامل باشید، فقط نمونه ای عالی از انسان باشید. «رابینز»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

به زبانت اجازه مده که قبل از اندیشه ات به راه افتد. «شیلون»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید. «دیل کارنگی»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند. «شکسپیر»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
طنز

مهارت های زندگی

اگر یاد بگیرید که به مشکلات خود بخندید، پس همیشه چیزی دارید که به آن بخندید. «لین کارول»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

اگر می خواهید نگرش ها را تغییر دهید، کارتان را با تغییر دادن یک رفتار شروع کنید. «ویلیام گلاسر»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

نگذارید موریانه نگرانی، بنای زندگیتان را واژگون کند. «دیل کارنگی»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

شاد باش تا حسود و جاه طلب نباشی. «لوشو»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

تا وقتی به قدرت نرسیده ای مطیع باش و چون به آن رسیدی متواضع. «آناتول فرانس»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی. «گاندی»

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
مهارت های زندگی