بایگانی دسته بندی ها اینترنت

اینترنت ، شبکه جهانی اطلاع رسانی از طریق رایانه های به هم پیوسته در جهان